Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Škola je s fizičkom osobom sklopila ugovor o djelu za intelektualne usluge. Fizička osoba je obveznik PDV – a, a nema registriranu djelatnost. Kako obračunati i isplatiti naknadu po ugovoru o djelu... Napisao/la Super User 4717
Može li se pod troškove reprezentacije knjižiti ugošćavanje (konzumacija jela i pića) zaposlenika za određene prigode? Napisao/la Super User 17283
Radnik radi u osnovnoj školi u Marini, a mjesto prebivališta mu je Split. Udaljenost od Splita do Marine iznosi više od 30 kilometara. Isti radnik upućen je na službeno putovanje u Split koje je trajalo 13 sati. Ima li radnik pravo na neoporezivu dnevnicu Napisao/la Super User 2285
Kako postupiti u situaciji kada radnik, koji je bio na službenom putu u zemlji, ne podnese obračun putnih troškova u roku koji je naveden na putnom nalogu? Napisao/la Super User 4408
Može li se i kako isplatiti novčana nagrada učiteljima za postignute rezultate na natjecanjima? Napisao/la Super User 3094
Kako se obračunava naknada za smjenski rad u javnim službama? Napisao/la Super User 8333
Ima li radnik koji je na bolovanju zbog ozljede na radu pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla? PDF Napisao/la Super User 3003
Radnica je bila na bolovanju od 21. 8. do 31.12. 2007. godine. Isplaćeno joj je bolovanje na teret škole, kao i bolovanje na teret HZZO – a nakon... Napisao/la Super User 1832
Općina je donijela odluku o oprostu duga proračunskom korisniku (nije korisnik općinskog proračuna) za komunalnu naknadu.... Napisao/la Super User 1688
Škola je sa sportskim klubom sklopila ugovor o zakupu školske športske dvorane. Iznos zakupnine iznosi 12.000,00 kn. Ugovoreno je kako će... Napisao/la Super User 3529