POZIV NA REDOVNU I IZBORNU SKUPŠTINU UTIRUŠ-a


 

PROGRAM 16. JESENSKOG SAVJETOVANJA, POREČ, 25. – 27. 10. 2018.

Ostvarivanje prava na pomoć u slučajevima bolovanja u neprekinutom trajanju dužem od 90 dana 

Podnošenje prigovora na dobiveno privremeno porezno rješenje

Troškovi prijevoza prema TKU - odgovara Mr.sc.Iris Gović Penić-Županijski sud u Zagrebu

Parafiran tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora - 27. studenog 2017.

 

Važna obavijest članovima Udruge

Udruga tajnika i računovođa u školstvu surađuje s Poslovnim edukatorom d.o.o. i Kovačić konzalting d.o.o.

Poslovni edukator d.o.o. je trgovačko društvo koje organizira proljetno i jesensko savjetovanje svake godine te omogućava svima dobivanje pravnih i računovodstvenih savjeta ukoliko ste pretplaćeni na bilten Vijesti iz struke.

Kovačić konzalting d.o.o. je trgovačko društvo koje izdaje časopis Poslovni edukator i daje savjete putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Kovačić konzalting d.o.o. daje besplatne savjete samo članovima Udruge koji su platili članarinu za 2018. godinu.

Škola je s fizičkom osobom sklopila ugovor o djelu za intelektualne usluge. Fizička osoba je obveznik PDV – a, a nema registriranu djelatnost. Kako obračunati i isplatiti naknadu po ugovoru o djelu...

Škola je s fizičkom osobom sklopila ugovor o djelu za intelektualne usluge. Fizička osoba je obveznik PDV – a, a nema registriranu djelatnost. Kako obračunati i isplatiti naknadu po ugovoru o djelu fizičkoj osobi koja je obveznik PDV – a, a nije upisana u registar obveznika poreza na dohodak?

Fizička osoba kojoj se isplaćuju primici po osnovi drugog dohotka koji imaju obilježje samostalnosti, trajnosti i namjere ostvarivanja prihoda, a u prethodnoj godini je ostvarila prihoda u iznosu od 85.000,00 i više, postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost. U tom slučaju fizička osoba mora isplatitelju ispostaviti račun s oznakom R-2 na kojem je iskazan iznos PDV – a. Isplatitelj mora obračunati i isplatiti doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i eventualni prirez porezu na dohodak, a neto iznos i iznos PDV –a uplatiti na žiro račun fizičke osobe (izvoditelja). Ako je fizička osoba upisana u registar obveznika poreza na dohodak, isplatitelj ne mora obračunati i isplatiti obvezne doprinose i porez.

 

Primjer:

Izvoditelj nije u II. mirovinskom stupu

Prebivalište izvoditelja – Trogir (stopa prireza 8%)

 

1.

Bruto iznos

2.000,00

2.

PDV 22%

440,00

3.

Doprinos za mirovinsko osiguranje I. Stup 20% (1. x 20%)

400,00

4.

Porezna osnovica (1-3)

1.600,00

5.

Porez na dohodak 25% (porezna osnovica x 25%)

400,00

6.

Prirez na porez 8% (porez na dohodak x 8%)

32,00

7.

Naknada neto  (1-3-5-6)

1.168,00

8.

Doprinos za zdravstveno osiguranje 15% (bruto iznos x 15%)

300,00

9.

Isplata na žiro račun izvoditelja (2+7)

1.608,00

10.

Ukupan trošak isplatitelja (1+2+8)

2.740,00