POZIV NA REDOVNU I IZBORNU SKUPŠTINU UTIRUŠ-a


 

PROGRAM 16. JESENSKOG SAVJETOVANJA, POREČ, 25. – 27. 10. 2018.

Ostvarivanje prava na pomoć u slučajevima bolovanja u neprekinutom trajanju dužem od 90 dana 

Podnošenje prigovora na dobiveno privremeno porezno rješenje

Troškovi prijevoza prema TKU - odgovara Mr.sc.Iris Gović Penić-Županijski sud u Zagrebu

Parafiran tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora - 27. studenog 2017.

 

Važna obavijest članovima Udruge

Udruga tajnika i računovođa u školstvu surađuje s Poslovnim edukatorom d.o.o. i Kovačić konzalting d.o.o.

Poslovni edukator d.o.o. je trgovačko društvo koje organizira proljetno i jesensko savjetovanje svake godine te omogućava svima dobivanje pravnih i računovodstvenih savjeta ukoliko ste pretplaćeni na bilten Vijesti iz struke.

Kovačić konzalting d.o.o. je trgovačko društvo koje izdaje časopis Poslovni edukator i daje savjete putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Kovačić konzalting d.o.o. daje besplatne savjete samo članovima Udruge koji su platili članarinu za 2018. godinu.

Može li se pod troškove reprezentacije knjižiti ugošćavanje (konzumacija jela i pića) zaposlenika za određene prigode?

Pojam reprezentacije i ugošćavanja definiran je poreznim propisima. Prema čl. 26. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ugošćavanje, darivanje prigodnim poklonima, plaćanje izdataka odmora, rekreacije, športa, izdataka zakupa automobila, kuća za odmor i slično poslovnim partnerima, smatraju se izdacima reprezentacije. Ako poslodavac ugošćava poslovne partnere, onda na dokumentaciji o tim izdacima mora navesti naziv poslovnoga partnera kojeg je ugostio.

S druge strane, prema čl. 15. Pravilnika o porezu na dohodak ugošćavanja koja poslodavac omogućuje svojim radnicima u vidu konzumacije jela i pića, smještaja, rekreacije i sl., smatraju se primicima po osnovi nesamostalnoga rada u naravi. Vrijednost primitaka pri ugošćenjima radnika utvrđuje se na vrijednost ugošćenja prema tržišnim cijenama u mjestu ugošćenja. Vrijednost se uvećava za doprinose iz plaće, porez i prirez te doprinose na plaću. U poreznom smislu konzumacija jela i pića koju je poslodavac omogućio svojim radnicima ne tretira se kao darovanje u naravi te na taj način ne možemo iskoristiti mogućnost neoporezive isplate 400,00 kn po pojedinom radniku. Međutim, ovu mogućnost možemo iskoristiti, ako poslodavac svojim radnicima kupi prigodni dar za božićne blagdane i sl.

Knjiženje ovih izdataka ovisit će o tome radi li se o ugošćavanju poslovnih partnera ili ugošćavanju radnika. Ako se radi o ugošćavanju poslovnih partnera, onda ćemo izdatke knjižiti na rashode reprezentacije na račun  32931. Međutim, ako se radi o ugošćavanju radnika, poslodavac mora izdatke knjižiti na račun 31129 – Ostale plaće u naravi uvećane za doprinose iz plaće te porez i prirez. Izdaci za doprinose na plaću knjiže se na odgovarajuće račune podskupine 313.

S obzirom da su ugošćavanje radnici ostvarili od drugog subjekta (dobavljača), prije obračuna plaće u naravi moramo evidentirati potraživanje od radnika uz istovremeno knjiženje obveze prema dobavljaču. Potraživanje od radnika prebijamo s obvezom za neto plaću u naravi.

Primjer knjiženja ugošćavanja radnika:

R. br.

Opis

Iznos

Konto duguje

Konto potražuje

1.

Primljen račun za ugošćavanje radnika u iznosu od 10.000 kn (s PDV - om).

10.000,00

12319

23954

2.

Obračun plaće u naravi:

-          Bruto plaća u naravi

-          Doprinosi na plaću

-          Obveza za neto plaću u naravi

-          Obveza za porez

-          Obveza za prirez

-          Obveza za doprinose iz plaće

-          Obveza za doprinose na plaću

17.241,00

2.965,00

10.000,00

3.448,00

345,00

3.448,00

2.965,00

31129

313..

23131

23141

23142

23151

2316.

3.

Prijeboj potraživanja od radnika  i obveze za plaću u naravi

10.000,00

23131

12319

4.

Plaćeni doprinosi i porez:

-          Obveza za porez

-          Obveza za prirez

-          Obveza za doprinose iz plaće

-          - Obveza za doprinose na plaću

10.206,00

3.448,00

345,00

3.448,00

2.965,00

 

23141

23142

23151

2316.

11121

5.

Plaće račun dobavljaču

10.000,00

23954

11121

Ovu vrstu rashoda škola može plaćati samo iz vlastitih sredstava ostvarenim na tržištu ili iz sredstava donacija jer lokalni ili regionalni proračuni u čijim su nadležnostima škole ne predviđaju ove rashode.