POZIV NA REDOVNU I IZBORNU SKUPŠTINU UTIRUŠ-a


 

PROGRAM 16. JESENSKOG SAVJETOVANJA, POREČ, 25. – 27. 10. 2018.

Ostvarivanje prava na pomoć u slučajevima bolovanja u neprekinutom trajanju dužem od 90 dana 

Podnošenje prigovora na dobiveno privremeno porezno rješenje

Troškovi prijevoza prema TKU - odgovara Mr.sc.Iris Gović Penić-Županijski sud u Zagrebu

Parafiran tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora - 27. studenog 2017.

 

Važna obavijest članovima Udruge

Udruga tajnika i računovođa u školstvu surađuje s Poslovnim edukatorom d.o.o. i Kovačić konzalting d.o.o.

Poslovni edukator d.o.o. je trgovačko društvo koje organizira proljetno i jesensko savjetovanje svake godine te omogućava svima dobivanje pravnih i računovodstvenih savjeta ukoliko ste pretplaćeni na bilten Vijesti iz struke.

Kovačić konzalting d.o.o. je trgovačko društvo koje izdaje časopis Poslovni edukator i daje savjete putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Kovačić konzalting d.o.o. daje besplatne savjete samo članovima Udruge koji su platili članarinu za 2018. godinu.

Kako postupiti u situaciji kada radnik, koji je bio na službenom putu u zemlji, ne podnese obračun putnih troškova u roku koji je naveden na putnom nalogu?

Rokovi za podnošenje obračuna putnih troškova za putovanje u zemlji mogu se utvrditi u izvorima radnog prava kao što su kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu ili neki drugi interni akt poslodavca. Ako radnik putuje u inozemstvo, dužan je prema Uredbi o izdacima za službena putovanja u inozemstvo (N. N. br. 50/92. i 73/93.), podnijeti obračun i izvješće u roku sedam dana od dana kada je putovanje u inozemstvo završeno.
Ako je poslodavac na putnom nalogu naveo rok za podnošenje obračuna i izvješća, radnik je obvezan postupiti po tom putnom nalogu. Ako je radniku isplaćena akontacija troškova službenog putovanja, poslodavac evidentira potraživanje od radnika sve dok radnik ne podnese obračun putnih troškova. Svoje potraživanje prema radniku poslodavac ne smije ustegnuti od plaće (prema ZOR - u), bez suglasnosti radnika. U slučaju da radnik i nakon upozorenja ne podnosi obračun, niti daje suglasnost za ustezanje od plaće, poslodavac svoje

potraživanje može naplatiti samo posredstvom suda. Međutim, ako radniku nije isplaćena akontacija, potraživanja nema, a radniku je u interesu što prije dostaviti obračun troškova kako bi ih naknadio.

Rok za isplatu troškova službenog putovanja po obračunu troškova nije nigdje utvrđen, iako se i taj rok može utvrditi internim aktom poslodavca. U ovom slučaju, radnik ima potraživanje od poslodavca i ako mu se ne isplate troškovi puta, svoje pravo ostvaruje, najprije kroz institucije ustanove, a ako i to ne uspije, onda sudskim putem.