NAKNADE KOJE SE ISPLAĆUJU S RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Temeljem Provilnika o izmjenama idopunama Provilnika o porezu na dohodak ( NN 156/2022 ) , Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i nomještenike u javnim službama ( NN 56/2022 | i Zakona o izvršavanju Držovnog proračuna Republike Hrvotske za 2023. godinu ( 745/2022 ) u aplikaciji COP, prilikom obračuna naknada, koriste se elementi evidencije s iznosima u valuti EUR kako slijedi :

NAKNADE KOJE SE ISPLAĆUJU S RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA (333 KB)


© 2024 Udruga tajnika i računovođa u školstvu