Anketa o položaju administrativno tehničkog osoblja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Od 27. listopada do 31. listopada 2023. godine Udruga tajnika i računovođa u školstvu organizirala je provedbu online-ankete u kojoj se odazvalo ukupno 852 tajnika, voditelja računovodstva, računovodstvenih referenata, administratora i ostalog administrativnog osoblja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Hrvatskoj. Cilj upitnika je bio dobiti što jasniju sliku stvarnog stanja na terenu, odnosno položaja radnih mjesta administrativno-tehničkog osoblja u
školstvu. Rezultati ankete će poslužiti kao argumenti strukovne udruge u traženju boljih uvjeta rada.

IZVJEŠTAJ - on line anketa UTIRUŠ-a (572 KB)

ANKETA UTIRUŠ-a : prezentacija (899 KB)


© 2024 Udruga tajnika i računovođa u školstvu