Dostava Odluke Vlade RH

 U Narodnim novinama br. 10  od 26. siječnja 2024. objavljena je Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava na temelju drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada temeljem granskih kolektivnih ugovora. Primjenjuje se od 1.siječnja 2024. i važi najkasnije do 1. ožujka 2024.  
 
     Odluka je bitna za škole.
 
 
            Ela Kovačić

© 2024 Udruga tajnika i računovođa u školstvu