PRIJEDLOG UREDBE O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA - MIŠLJENJE

UDRUGA TAJIKA I RAČUNOVOĐA U ŠKOLSTVU

OBALA BANA BERISLAVIĆA 16

TROGIR

Trogir, 05. veljače 2024.

MINISTARSTVO RADA,

MIROVINSKOGA SUSTAVA,

OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Predmet: PRIJEDLOG UREDBE O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA - MIŠLJENJE, dostavlja se

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostavilo je sindikatima prijedlog Uredbe  o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama sukladno članku 14. Zakona o plaćama u državnim i javnim službama (Narodne novine, br. 155/23).

Budući da sindikati imaju mogućnost dostaviti u roku 15 dana od dana zaprimanja prijedloga Uredbe svoja mišljenja, a zaključno do 8. veljače 2024., Udruga tajnika i računovođa u školstvu  dostavlja svoje mišljenje u svojstvu strukovne udruge koja se bavi strukom i surađuje sa sindikatima, kao i sa svim mjerodavnim dionicima izrade Uredbe.

Svoje mišljenje proslijedit ćemo Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Udruzi ravnatelja osnovnih škola, Udruzi ravnatelja srednjih škola i svim sindikatima.

Što se tiče radnih mjesta pozvat ćemo se samo na radna mjesta za koja smo izradili niz analiza i dostavili argumentirane prijedloge svim dionicima.

U obrazloženju prijedloga Uredbe navedeno je kako je donošenjem Zakona o plaćama u državnim i javnim službama glavni cilj na jedinstveni način urediti plaće u oba sustava, državnoj službi i javnim službama. Po prvi put propisuju se konkretni kriteriji  temeljem kojih se vrednuju poslovi svakog radnog mjesta te se odmiče od stručne spreme kao jedinog kriterija vrednovanja radnog mjesta.

Također se ograničava mogućnost ugovaranja i propisivanja dodataka za uvjete rada koji su obilježje pojedinog radnog mjesta, već se navedeni uvjeti uzimaju u obzir prilikom vrednovanja poslova koji se obavljaju i odražavaju kroz koeficijent poslova.

Koeficijenti složenosti poslova predloženom Uredbom održavaju načelo jednake plaće za jednaki rad.

Uredbom se omogućava korištenje već propisanih koeficijenta i naziv radnog mjesta u različitim sustavima i ustanovama bez potrebe mijenjanja Uredbe, uz kontrolu koju provodi novoosnovano Vijeće za praćenje i unaprijeđenije sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

Plaća zaposlenih u javnim službama isplaćuje se temeljem ugovora o radu. Kako bi se stupanjem na snagu nove Uredbe svim zaposlenicima u javnim službama  isplatila plaća prema Uredbi, potrebno je izmijeniti ugovore o radu na temeljem tablice za prevođenje koji su dio Uredbe.

Tablice za provođenje sadržaja propisa radnih mjesta iz  stare Uredbe i korelaciju s nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova propisanih u novoj Uredbi nisu u skladu s ciljem Zakona o plaćama u državnim i javnim službama.

Udruga tajnika i računovođa u školstvu argumentirano je obrazložila potrebu ispravljanja koeficijenta za navedena radna mjesta u skladu s ostalima koji u sustavu rade i imaju minimalno koeficijente od 2,35 pa nadalje.

 

Tajnik  / tajnik školske ustanove = tajnik ustanove

Voditelj računovodstva / voditelj računovodstva školske ustanove = voditelj računovodstva

Računovodstveni referent

Administrator

Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja  navedena su  u Uredbi te je vidljivo da je

Naziv radnog mjesta

Tajnik školske ustanove I. i Voditelj računovodstva škole I  stavljen pod platni razred 7. s koeficijentom  1,97 ( VSS i VŠS)

Tajnik školske ustanove II. i Voditelj računovodstva škole II stavljen pod platni razred 6. s koeficijentom  1,77 (SSS)

Radna mjesta računovodstvenog referenta i administratora / referent – koeficijent 1,38 . Potrebno ih je staviti u rangu višeg referenta jer je posao složen i zahtjeva poznavanje velikog broja informatičkih programa, zakonskih propisa i svega što to radno mjesto izdvaja kao posebno u sustavu obrazovanja te ne bi trebao biti niži od koeficijenta višeg referenta 1,70

Struka je mišljenja da Uredbom nije pravilno odrađena inicijativa Zakona o javnim službama koja kaže jednaka plaća za jednaki rad u odnosu na naša radna mjesta u odnosu na druge sustave.

Također je iz Uredbe vidljivo da navedeni u sustavu obrazovanja nemaju mogućnost napredovanja u mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Samim time naša radna mjesta ne mogu se ni uspoređivati u sustavu obrazovanja s ostalima iz sustava obrazovanja, ali trebaju se uspoređivati s ostalim sustavima u kojima rade osobe koje rade isti posao.

Osim toga bitno je naglasiti da naša radna mjesta, iako iziskuju veliko poznavanje materije i zakonskih propisa, kao takva nisu dobila koeficijente s obzirom na broj zaposlenih, broj učenika i svega ostalog što je bitno za određena radna mjesta u sustavu obrazovanja kao što je radno mjesto ravnatelj I. razine, II. razine i III. razine.

Namjera donošenja Zakona o plaćama horizontalno je izjednačavanje istih radnih mjesta na razini cijelog sustava u državi. Radna mjesta tajnika škole i voditelja računovodstva treba promatrati izvan okvira radnih mjesta odgojno-obrazovne ustanove i komparirati s ostalim ustanovama na razini sustava jer je to bit samog Zakona.

Radno mjesto „tajnik školske ustanove” potrebno je  izjednačiti s radnim mjestom „tajnik ustanove” i radno mjesto „voditelj računovodstva školske ustanove” s radnim mjestom „voditelj računovodstva“ ostalih ustanova u sustavu.

Zašto je u pisanju koeficijenata  netko odredio naša radna mjesta u usporedbi s ostalim radnim mjestima u sustavu obrazovanja jer mi se ne možemo usporediti s unutarnjim sustavom već u odnosu na ostale sustave. Mi se ne možemo usporediti s radnim mjestom npr. učitelja. Mi se možemo usporediti s radnim mjestom npr. tajnik ustanove naspram radnog mjesta tajnika ustanove.

Radno mjesto tajnika školske ustanove vrednovano je niže od radnog mjesta tajnika ustanove, kao i radno mjesto voditelja računovodstva školske ustanove od voditelja računovodstva, samo zato što je uvjet VŠS i VSS za tajnika školske ustanove propisan u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a za voditelja računovodstva školske ustanove nije  propisno Zakonom ni postojanje radnog mjesta, a nije ni navedena školska sprema (iako je Udruga sve ove godine navedeno tražila za voditelje računovodstva).

Samo kao komentar moram navesti da su i koeficijenti radnih mjesta u sustav obrazovanja nastavnog i nenastavnog osoblja određeni neprikladno niski u odnosu na ostale iste poslove van sustava obrazovanja. Nastavno osoblje kao nositelji sustava obrazovanja ne bi trebali imati manji koeficijent od 2,16 (orijentir je koeficijent nastavnika strukovne škole SSS s mogućim napredovanjem).

Činjenica da se koeficijent radnog mjesta kuhara izjednačava s koeficijentom računovodstvenog referenta i administratora također je neprihvatljiva. Znamo koliko je potrebno imati kompetencija da se odradi posao računovodstvenog referenta i administratora.

Uzmimo za primjer:

ZA USPOREDBU S DRUGIMA.

Posebna radna mjesta u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

  • Tajnik fakulteta i instituta do 200 zaposlenih  - koeficijent 2,85, 11. platni razred
  • Tajnik fakulteta i instituta od 200 do 500 - koeficijent 3,00, 11. platni razred
  • Tajnik integriranog sveučilišta - koeficijent 3,20, 11. platni razred
  • Tajnik fakulteta i instituta i instituta s preko 500 - koeficijent 3,25, 11. platni razred

Napomena: Navedeno je izdvojeno da se vidi kako koeficijent ovisi o borju zaposlenih. U sustavu školstva također postoje zaposleni te u manjim školama s manje učenika postoji manji broj zaposlenih ali na nepunu normu i navedeni radnici imaju više poslodavaca. U školama sa više učenika imamo zaposlene koji su na puno radno vrijeme. Za naša radna mjesta se navedeno nije gledalo. Nitko od navedenih nije u platnom razredu nižem od 11.

Posebna radna mjesta u Hrvatskoj akademskoj znanosti i umjetnosti (HAZU)

  • Pomoćnik tajnika HAZU  -  koeficijent 3,50, 12. platni razred
  • Tajnik- član Uprave HAZU     -  koeficijent 4,60, 14. platni razred
  • Savjetnik predsjedniku HAZU -  koeficijent 4,50, 14. platni razred

Napomena: Iz navedenog je vidljivo o kojim se koeficijentima radi i u kojem platnom razredu.

Uvidom u Prijedlog Uredbe vidljiva su različita radna mjesta tajnika ustanova:

VRSTA USTANOVE              

NAZIV RADNOG MJESTA

POSTOJEĆI      KOEFICIJENT          

NOVI KOEFICIJENT                   

NOVI NAZIV RADNOG MJESTA              

DRUGE JAVNE USTANOVE

Tajnik Hrvatske matice iseljenika

  2,619

  2,35

 Tajnik ustanove

DRUGE JAVNE USTANOVE

Tajnik Pravosudne akademije

2,037

2,35

 Tajnik ustanove

AGENCIJE

Tajnik agencije

2,037

2,35

Tajnik ustanove

DRUGE JAVNE USTANOVE

Tajnik Državne vatrogasne škole

2,037

2,35

Tajnik ustanove

ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

1,325

2,85 – 3,55 (ovisno o veličini ustanove)

Tajnik ustanove

SOCIJALNA SKRB

Tajnik ustanove

1,212

2,35

Tajnik ustanove

KULTURA

Tajnik ustanove

1,212

2,35

Tajnik ustanove

DRUGE JAVNE USTANOVE

Tajnik Doma hrvatskih veterana

1,212

2,35

Tajnik ustanove

KULTURA

Tajnik ustanove zaštite prirode i okoliša

1,503

2,35

Tajnik ustanove

SUSTAV OBRAZOVANJA

Tajnik školske ustanove koji je u 2008. zatečen na radnom mjestu bez odgovarajuće vrste i razine obrazovanja

  1,186 0,97

    2,35

Tajnik ustanove

SUSTAV OBRAZOVANJA

Tajnik školske ustanove

1,325 /1,186

1,97

Tajnik škole

Napomena: Iz navedene tablice najniži je upravo naš koeficijent. Zašto?

Potrebno je istaknuti kako se još uvijek nije donio novi Pravilnik o djelokrugu rada za radna mjesta tajnika i voditelja računovodstva te računovodstvenog referenta i administratora u školstvu. Može se utvrditi da postoji razlika u nadležnosti i obvezama zaposlenih na tim radnim mjestima u okviru samog sustava obrazovanja, a posebno u odnosu na druge sustave koje su u tablici navedeni te da je djelokrug rada tajnika i voditelja računovodstva u javnim službama potrebno točno utvrditi.

Neupitna je razlika u opsegu i odgovornostima posla između tajnika škole i voditelja računovodstva u odnosu na ostale javne službe, iz čega proizlazi da bi koeficijent tajnika škola i voditelja računovodstva u školama mogao biti samo viši u odnosu na ostale javne službe jer mnogi uz svoje posao rade još puno drugih i raznovrsnijih poslova za koje su kod ostalih zaposleni dodatni radnici.

Upravo iz navedenog bila je i potreba naglaska u traženju koeficijenta:

Tajnik školske ustanove I. /  koeficijent 2,62 /  10. platni razred

Voditelj računovodstva u školi I. /  koeficijent 2,62 / 10. platni razred

Tajnik školske ustanove II. / koeficijent 2,38 / 9. platni razred

Voditelj računovodstva u školi II. / koeficijent  2,38 / 9. platni razred

Administrator / računovodstveni referent= viši referent / koeficijent 2,18  / 8. platni razred

Potrebno je pod hitno pravno regulirati status navedenih kroz Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o djelokrugu rada tajnika ustanove, voditelja računovodstva ustanove te računovodstvenog referenta i administratora.

Strukovna Udruga već 21 godinu traži pravno reguliranje radnog mjesta voditelja računovodstva kroz Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Navedena radna mjesta potrebno je uskladiti koeficijentom, kao i ostala radna mjesta koja po Uredbi imaju isti sličan naziv.

Na doneseni prijedlog Uredbe vidi se znatno degradiranje istog radnog mjesta u odnosu na druge u sustavu javnih službi. Potrebno ih je izjednačiti.

Za tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove potrebno je izjednačiti koeficijent te smo prijedloga da se izjednači s ostalima u sustavu naglašavali u momentu kad se radilo o sustavu obrazovanja, a Zakon o plaćama jasno govori o izjednačavanju u sustavu.

Godinama su naša radna mjesta zakinuta u koeficijentu kroz manji koeficijent od nastavnog osoblja te nemogućnost napredovanja.

Tajnici i voditelji računovodstva u sustavu ključni su zaposlenici odmah nakon ravnatelja ustanove te se važnost samog radnog mjesta vidi iz silne dokumentacije koju je strukovna Udruga tajnika i računovođa već proslijedila Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu rada... Sindikatima.

Udruga tajnika i računovođa u školstvu zaprimala je ovih dana komentare navedenih koji rade u sustavu predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, učeničkim domovima te fakulteta. Svi se smatraju degradiranim u odnosu na ostale.

Ono što je bitno, a u samom nastupu Udruge možda nije posebno javno izraženo jest to da računovodstveni referent odrađuje poslove za koje je zadužen, ali najstresniji segment tog radnog mjesta je obračun plaće budući da ima silne novine u radu uz veliku odgovornost i veliko poznavanje poreznih propisa. Takvo radno mjesto mogu raditi samo osobe koje su istinski dobro informirane i znaju posao. U svakom slučaju ni računovodstveni referent, ni administrator u sustavu ne bi smjeli biti izjednačeni s koeficijentima tehničkog osoblja.

Prijedlog:

Traži se da tajnik ustanove i voditelj računovodstva ustanove budu osobe koje imaju isti koeficijent sa svim tajnicima ustanova i voditeljima računovodstva ustanova, a ne samo u osnovnim i srednjim školama, nego i s fakultetima.

Usporedbom podataka o djelokrugu rada tajnika i voditelja računovodstva u javnim službama moguće je utvrditi da postoje razlike u nadležnostima i obvezama osoba zaposlenih na tim radnim mjestima. Utvrđena je razlika u opsegu i odgovornostima posla između tajnika škole i voditelja računovodstva u odnosu na ostale javne službe, iz čega proizlazi da bi koeficijent tajnika škola i voditelja računovodstva (u školama) mogao biti samo viši u odnosu na ostale javne službe.

U novoj Uredbi je predloženo da tajnici (ostalih) ustanova imaju 20 % viši koeficijent (2,35 u odnosu na 1,97), a voditelji računovodstva imaju 17 % viši koeficijent (2,30 u odnosu na 1,97).

Ne samo da tajnicima i računovođama školskih ustanova nije osiguran isti koeficijent, već su školske ustanove (za koje je utvrđeno da imaju više posla) prošle osjetno lošije u odnosu na druge javne službe u prijedlogu nacrta Uredbe na koju sada dajemo svoje mišljenje.

Bitan razlog donošenja Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama jest osiguranje iste plaće za istovrsna radna mjesta u državnoj službi i javnim službama.

Napisano mišljenje Udruge tajnika i računovođa u školstvu dajemo uz prethodnu konzultaciju svih iz sustava te napominjemo kako je nezadovoljstvo veliko budući da  intenciju Zakona o plaćama da za jednaki rad bude ista plaća nije ozbiljno shvatila Vlada RH.

Struka će uvijek dati doprinos u stručnom radu, a za naša prava mogu se izboriti sindikati, ali i svi mi zajedno (svatko na svom radnom mjestu).

Nadalje, ukazujemo na radna mjesta ravnatelja u sustavu obrazovanja gdje se također koeficijent i visina platnog razreda odnosi na broj učenika što kod nas nije slučaj. Imaju mogućnost napredovanja na radnom mjestu što je  logično, ali mi  isto to pravo nemamo . Da bi svima u sustavu bilo bolje  potrebno je da se ravnateljima prizna  veći koeficijent  i viši platni razred jer imaju  odgovornost i pripravnost u radu, a imaju izrazito niske koeficijente u odnosu na ostale izvan sustava obrazovanja.

UREDBA PREDEDLAŽE:

Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja

Posebna radna mjesta ravnatelja u sustavu obrazovanja su:

Ravnatelj I. razine 3,00  (platni razred 11.)

Ravnatelj I. razine mentor 3,30 (platni razred 11.)

Ravnatelj I. razine savjetnik 3,63 (platni razred 12.)

Ravnatelj I. razine izvrsni savjetnik 3,99 (platni razred 13.)

Ravnatelj II. Razine 2,80 (platni razred 10.)

Ravnatelj II. Razine mentor 3,08 (platni razred 11.)

Ravnatelj II. Razine savjetnik 3,39 (platni razred 11.)

Ravnatelj II. Razine izvrsni savjetnik 3,73 (platni razred 13.)

Ravnatelj III. Razine 2,60 (platni razred 10.)

Ravnatelj III. Razine mentor 2,86 (platni razred 11.)

Ravnatelj III. Razine savjetnik 3,15 (platni razred 11.)

Ravnatelj III. Razine izvrsni savjetnik 3,46  (platni razred 12.)

Očito je kako su ravnatelji prošli različito s obzirom na broj učenika. Smatram da bi koeficijent trebao biti  veći i svima isti jer se radi o istom radnom mjestu, a određene specifičnosti same škole mogu se ugovoriti granskim kolektivnim ugovorom kao dodatak. Škole su specifične i to svaka na svoj način. Škola je „živi organizam“. Predloženi koeficijenti u Uredbi poprilično su niski za funkciju koju obnašaju ravnatelji.

Ostala radna mjesta u sustavu obrazovanja su:

Novi naziv radnog mjesta / Novi koeficijent / Platni razred

Suradnik u nastavi / 1,54 / 4.

Strukovni učitelj / 1,64  /  5.

Strukovni učitelj mentor / 1,80 /  6.

Strukovni učitelj savjetnik /1,98 /  7.

Strukovni učitelj izvrsni savjetnik /  2,18  / 8.

Odgajatelj  / 1,93  / 7.

Odgajatelj – mentor/  2,12 / 8.

Odgajatelj – savjetnik / 2,33 / 9.

Odgajatelj – izvrsni savjetnik / 2,56 / 10.

Nastavnik /  1,97 / 7.

Nastavnik – mentor /  2,17 /  8.

Nastavnik – savjetnik  / 2,38 / 9.

Nastavnik – izvrsni savjetnik /  2,62 /  10.

Učitelj  / 1,97 /  7.

Učitelj – mentor / 2,17 /  8.

Učitelj – savjetnik /  2,38 / 9.

Učitelj – izvrsni savjetnik  / 2,62 / 10.

Učitelj – nastavnik – stručni suradnik – odgajatelj bez

odgovarajuće vrste obrazovanja  / 1,77 / 6.

Stručni suradnik /  1,97  / 7.

Stručni suradnik – mentor / 2,17 / 8.

Stručni suradnik – savjetnik / 2,38  / 9.

Stručni suradnik – izvrsni savjetnik  / 2,62 /  10.

Učitelj plesa  / 1,97 /  7.

Učitelj edukacijsko rehabilitacijskog profila  / 2,07 /  8.

Učitelj edukacijsko rehabilitacijskog profila mentor /  2,28  / 8.

Učitelj edukacijsko rehabilitacijskog profila savjetnik / 2,50 / 10.

Učitelj edukacijsko rehabilitacijskog profila izvrsni savjetnik /  2,71 /  10.

Tajnik školske ustanove I. / 1,97 /  7.

Voditelj računovodstva u školi I. /  1,97 / 7.

Tajnik školske ustanove II./  1,77 / 6.

Voditelj računovodstva u školi II. / 1,77 / 6.

Medicinska sestra u sustavu obrazovanja / 1,53 /4.

Zaključno: Budući da u sustavu obrazovanja svi imaju mogućnost napredovanja što uvjetuje veći koeficijent i viši platni razred, strukovna Udruga traži da se koeficijentom i platnim razredom nikako ne može za naša radna mjesta započeti u 6. i 7. platnom razredu jer naša radna mjesta zaslužuju platni razred 9. i 10. što ovisi o stručnoj spremi i zato predlažemo argumentirano:

Tajnik školske ustanove I. / 2,62 /  10.

Voditelj računovodstva u školi I. /  2,62 / 10.

Tajnik školske ustanove II./  2,38 / 9.

Voditelj računovodstva u školi II. / 2,38 / 9.

Administrator / računovodstveni referent= viši referent / 2,18  / 8.

Predloženi koeficijenti su realni, a proizlaze iz navedenih mjerila kojima su se dodijelili koeficijenti i platni razredi svih navedenih u sustavu.

Uspoređujemo se s radnim mjestima van sustava, te imamo i dalje manje koeficijente naspram njih i uspoređujemo se u sustavu s ostalim zaposlenim gdje opet imamo niske platne razrede jer nemamo mogućnost napredovanja.

Spadamo u kategoriju odmah nakon ravnatelja i nije nam obuhvaćeno napredovanje, a znanje koje posjedujemo je kompleksno, stručno i traži stalno educiranje.

Udruga je kroz niz analiza utvrdila i dokazala kako naša radna mjesta u potpunosti zadovoljavaju kriteriji za određivanje visine koeficijenta kroz:

KOMPETENCIJE

– razina formalnog obrazovanja

– radno iskustvo

– državni/stručni ispit, licencije, dodatna znanja i vještine za obavljanje posla

SLOŽENOST

– složenost poslova

– raznovrsnost poslova i područja rada

– samostalnost u radu

ODGOVORNOST I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

– koje se odnose na državno tijelo/javnu službu

– odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi te odgovornost za širi utjecaj na društvo

SURADNJA I KOMUNIKACIJA

– suradnja s drugim tijelima i institucijama

– komunikacija i rad sa strankama

– suradnja unutar državnog tijela/javne službe

UPRAVLJANJE

– raznovrsnost i kompleksnost područja kojima se upravlja

– razina upravljanja

POSEBNI UVJETI RADA

– opasnost za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova

Zakonom je točno definirano što se sve vrednuje, ali nije definirano na koji način se vrednuje. Npr. vrednuje se složenost, raznovrsnost i samostalnost u obavljanju poslova, ali nije jasno koliku težinu u vrednovanju ima svaki od tih elemenata. U Zakonu postoji 14 kriterija u 5 kategorija i svako radno mjesto bi trebalo vrednovati tako da se unesu potrebni elementi u matricu koja će izbaciti objektivni koeficijent.

Ozbiljan pristup podrazumijeva i da tijelo koje izrađuje prijedlog uredbe o koeficijentima ima točnu informaciju o svakom radnom mjestu u javnoj službi i svim poslovima koji se tamo obavljaju. Zbog kumulacije poslova raznih službi u jednoj osobi, raznovrsnost poslova koji se obavljaju od strane tajnika i računovođe ne postoji unutar strukture državne uprave navedeno radno mjesto koje obavlja ovako kompleksan posao.

Zaključno: U skladu s Uredbom od 1. ožujka 2013. godine tajnicima školske ustanove i računovođama u školskoj ustanovi koeficijenti su smanjeni, a opseg poslova povećan. Usporedbom podataka o djelokrugu rada tajnika i voditelja računovodstva u javnim službama moguće je utvrditi da postoje razlike u nadležnostima i obvezama osoba zaposlenih na tim radnim mjestima. Navedenom odredbom jasno je istaknuta veća složenost poslova na radnom mjestu tajnika, ali usprkos navedenom nije mijenjana Uredba o koeficijentima.

Voditelj računovodstva nadležan je i odgovoran za financijske poslove vezano uz EU i druge projekte što je dodatno opterećenje i odgovornost. Slijedom navedenog, predložena su uvećanje koeficijenata tajnicima i voditeljima računovodstva.

Odlukom Vlade iz prosinca 2019. utvrđena je veća složenost poslova za ”tajnika školske ustanove” i dodijeljen je viši koeficijent u odnosu na opće radno mjesto ”tajnika ustanove”, isto je napravljeno i s radnim mjestom ”voditelja računovodstva školske ustanove”.

Navedeno mišljenje šaljemo na uvid svima u sustavu.

Zahvaljujemo se na svim pozivima, razgovorima, ukazivanjima i na kraju slaganju teksta po uputama kolega i kolegica sa terena, zaposlenicima koji rade na poslovima tajnika i računovođa u školstvu, vrtićima, učeničkim domovima i fakultetima. Svi se osjećaju degradirano.

Udruga tajnika i računovođa u školstvu zahvaljuje svim ravnateljima koji su ispunjavanjem ankete potvrdili važnost naših radnih mjesta. Posebnu zahvalu upućujemo Ani Tuškan i SHU na potpori i suradnji u svim dosadašnjim akcijama a u vezi poboljšanja našeg statusa.

Zahvaljujemo i svim ostalim sindikatima koji se bore za bolji status svih zaposlenih u školstvu.

S poštovanjem.

Predsjednica Utriuš-a

Ela Kovačić, dipl. iur.

 

Daje se na znanje:

SINIKAT HRVATSKIH UČITELJA

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA

SINDIKAT PREPOROD

UDRUGA RAVANTELJA OSNOVIH ŠKOLA

UDRUGA RAVNATELJA SREDNJIH ŠKOLA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA


© 2024 Udruga tajnika i računovođa u školstvu