Ovrhe na plaći se ne zaustavljaju po Izjavama iz čl. 202. OZ

Poštovani,

proslijeđujem dolje navedenu poruku.

 

Škole jučer i danas pripremaju plaće i sve konzultantske kuće (i FINA – mi smo to dobili od njih) – svi smo im davali informacije da zbog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim postupcima (NN 53/20.) prestanu obustavljati kredite po Izjavama iz čl. 202. Ovršnog zakona. Sad je Min pravosuđa dalo tumačenje da se zastoj ovrhe ne odnosi na te izjave i da to i dalje treba ustezati.

Ne znam možete li vi što spasiti… mail porukom ili nekakav info – ja se bojim da će ljudi imati problem s bankama, rata kredita  neće biti plaćena, alarmirati će im jamce, opet će računovođe biti krivi… Svi pravnici su to čitali na jedan način, a Min pravosuđa je reklo drugačije.

Evo priopćenja Min pravosuđa – link: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/priopcenje-21951/21951

U vezi s odredbama Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Povodom učestalih upita smije li isplatitelj stalnih novčanih primanja, odnosno poslodavac, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nastaviti s ustezanjem rata kredita na plaći odnosno stalnom novčanom primanju zaposlenika temeljem odredbe članka 202. Ovršnog zakona, Ministarstvo pravosuđa ističe sljedeće:
 
Poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (članak 4. stavak. 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti).
 
Navedeni izuzetak od zastoja ovrhe znači da poslodavac nastavlja i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sa zapljenom plaće radnika, odnosno, drugog stalnog novčanog primanja, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe ako se zapljena provodi dobrovoljno na temelju privatne isprave iz članka 202. Ovršnog zakona.


© 2020 Udruga tajnika i računovođa u školstvu