MJERE OGRANIČAVANJA KORIŠTENJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA ŠKOLE

Poštovani pretplatnici časopisa!

U izradi je treći broj časopisa Poslovni edukator.

Objavljujemo članak autorice mr. sc. Ivana Jakir-Bajo na temu: MJERE OGRANIČAVANJA KORIŠTENJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA ŠKOLE

Više o sadržaju Zaključka i Odluke, ali iz perspektive njihove primjene za škole daje se u tekstu članka kojeg možete pročitati na www.kovacic-konzalting.hr i na www.utirus.hr

Riječ je o Zaključku o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2; u daljnjem tekstu: Zaključak) i Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).  Zaključak, kao i sama Odluka, objavljeni su u Narodnim novinama, br. 41/20.

Zaključak se može podijeliti na 4 dijela.

Prvi dio vezan je uz nužne prilagodbe poslovanja i planiranih aktivnosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Što znače te prilagodbe detaljnije je propisano Odlukom koja je donesena na istoj sjednici Vlade kada i ovaj Zaključak, a ona se jedinim dijelom odnosi i na škole.

Drugi dio Zaključka odnosi se na pregovore sa socijalnim partnerima o rashodima za zaposlene što je također značajno za poslovanje škola.

Treći dio obvezuje Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. Kako će se negativni učinci epidemije također odraziti na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, četvrti dio Zaključka odnosi se na njih. I taj dio škole moraju popratiti jer im jedinice kao osnivači mogu propisati posebne mjere racionalizacije.

Zaključkom se zadužuje Ministarstvo financija za nadzor nad provedbom odredbi Zaključka, ali i za predlaganje Vladi donošenja i dodatnih mjera koje su nužne za provedbu ovoga Zaključka.

Iako škole nisu proračunski korisnici državnog proračuna, već su u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika navedeni kao proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zbog načina na koji su u državnom proračunu osigurani rashodi za zaposlene, Odluka se primjenjuje i na škole, ali isključivo u dijelu zapošljavanja.

U članku možete naći odgovore na:

Nužni rashod i izdaci

Zapošljavanje

Donacije i pomoći

Odgovornost za kršenje odredaba Odluke i njezin operativna provedba

 

S poštovanjem,

Ela Kovačić

document MJERE OGRANIČAVANJA KORIŠTENJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA ŠKOLE (30 KB)


© 2021 Udruga tajnika i računovođa u školstvu