Gratis predavanja za članove Udruge

Poštovani članovi Udruge tajnika i računovođa u školstvu!

Pozivamo vas da nam se krajem siječnja i početkom veljače pridružite u virtualnom druženju i edukacijama koje su namijenjene tajnicima osnovnih i srednjih škola!

Napomena: Radionice su interaktivne te će zahtijevati odgovore na pitanja i raspravu. Za sudjelovanje na radionicama nije predviđena kotizacija. Bitno je da je član Udruge platio članarinu za 2021. godinu.

VIŠE O RADIONICAMA


© 2021 Udruga tajnika i računovođa u školstvu