Izrada Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom i popisa gradiva s rokovima čuvanja

Pravilnik o upravljanju dokumentiranim gradivom izvan arhiva objavljen je u Narodnim novinama, broj 105/20., a stupio je na snagu 3. listopada 2020.

Sukladno odredbi članka 5.  Pravilnika o upravljanju dokumentiranim gradivom izvan arhiva kao stvaratelji gradiva školske ustanove dužne su izradi pravila za upravljanje svojim dokumentiranim gradivom kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dukumentiranog i arhivskog gradiva, infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju, vanjskim uslugama, i s njima upoznati zaposlenike.  

Školska ustanova je dužna svoja Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom s rokovima čuvanja dostaviti svom nadležnom državnom arhivu na odobrenje.

 Ako nadležni arhiv u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva ne izda odobrenje ili ne odbije izdati odobrenje smatra se da je izdano odobrenje.

Prema informacijama dostupnim na mrežnim stranicama  pojedinih državnih izrađena je špranca/radna verzija Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom za stvaratelje/posjednike gradiva. Konačna verzija Pravila  bit će objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva te ostalih državnih arhiva koja može poslužiti stvarateljima gradiva kao pomoć u izradi vlastitih pravila.

 - Ogledni popisi gradiva s rokovima čuvanja dokumentiranoga gradiva -

Člankom 33. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18 i 98/1) propisano je da Hrvatski državni arhiv, kao središnji arhiv pored navedenog

- donosi ogledne popise s rokovima čuvanja dokumentiranog gradiva za pojedina područja djelatnosti ili pojedine vrste poslova, nakon provedenog savjetovanja sa javnošću.

Člankom 6. stavak 1. Pravilnika o upravljanju dokumentiranim gradivom izvan arhiva propisano je:

(1) Hrvatski državni arhiv donosi i objavljuje na svojim mrežnim stranicama ogledne popise s rokovima čuvanja dokumentiranog gradiva za pojedina područja djelatnosti ili pojedine vrste poslova koje obavljaju stvaratelji gradiva.

Novi ogledni popisi gradiva s rokovima čuvanja dokumentiranog gradiva nisu objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

Do donošenja oglednog popisa za gradivo nastalo ili zaprimljeno obavljanjem administrativnih ili općih funkcija na mrežnoj stranici Hrvatskog državnog arhiva savjetuje se da se koristi važeći Opći popis s rokovima čuvanja.

29. siječnja 2021.                                                                                                                                  


© 2021 Udruga tajnika i računovođa u školstvu