Stručna i savjetodavna služba Udruge

Rukovoditeljica stručne i savjetodavne službe Udruge

Ivana Ban, struč. spec. oec.

Kontakt: 021 221 276; 091 536 62 34

Glavna i odgovorna urednica časopisa Poslovni edukator

Ela Kovačić, dipl. iur

Kontakt: 021 885 897; 091 535 98 53

Savjetnici:

Ela Kovačić, dipl. iur

Područje savjetovanja – radni odnosi, Zakon o odgoju i obrazovanju
Kontakt: 021 885 897; 091 535 98 53

Ivana Ban, bacc. oec

Područje savjetovanja – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, knjiženje
poslovnih promjena, financijsko izvještavanje škola
Kontakt: 021 221 276; 091 536 62 34

Seka Jurčev, mag. iur

Područje savjetovanja – radni odnosi, Zakon o odgoju i obrazovanju, uredsko poslovanje
Kontakt: 021 221 276; 095 321 12 36

Rajka Domin, dipl. oec
Područje savjetovanja – financijsko planiranje, obračun i isplata plaća, dodataka na plaću i naknade plaće
Kontakt: 01 3360 401; 091 558 86 57

Blanka Sertić, dipl. iur
Područje savjetovanja – Zakon o upravnom postupku, pedagoške mjere
Kontakt: 091 22 12 761

Knjigovođa

Željka Dujmov (Knjigovodstveni servis)

Poslovna tajnica

Dunja Jakaša

Kontakt: 021 885 897; 021 221 276

Voditeljica Projekta  STEP

                    Vinka Szarvaš, dipl. oec
                    Kontakt: 021 221 276